معرفی ظرفیتهای گردشگری منابع و تاسیسات آبی استان گیلان

شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان در نظر دارد به منظور استفاده حداکثری از توان سرمایه گذاران داخلی و خارجی ظرفیتهای گسترده منابع و تاسیسات آبی استان را در قالب عقد قرارداد گردشگری آبی به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.

به گزارش پایگاه خبری مخاطب روز و به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گیلان؛ علاقه مندان و متقاضیان حقیقی و حقوقی که از توانمندی مالی و فنی لازم جهت انجام سرمایه گذاری برخوردارند می توانند طرح مکتوب خود را در خصوص ظرفیتهای برشمرده به کمیته گردشگری آب منطقه ای گیلان به نشانی رشت بلوار امام خمینی(ره) شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان ارایه نموده و کد پذیرش اولیه دریافت نمایند.

شایان ذکر است ارائه طرح و دریافت کد پذیرش اولیه به منزله  قطعی شدن پیشنهاد نمی باشد و موضوع ضمن طرح در کمیته هماهنگی گردشگری استان، طی تشریفات قانونی و پس از بررسی مستندات و  تایید رعایت الزامات زیست محیطی و فنی  تصویب  و آنگاه نسبت به عقد قرارداد اقدام خواهد شد.

جدول ظرفیتهای گردشگری منابع و تاسیسات آبی استان گیلان

ردیف

عنوان ظرفیت گردشگری آبی/شهرستان

ردیف

عنوان ظرفیت گردشگری آبی/شهرستان

۱

بند انحرافی چلوند/آستارا

۱۴

آببندان اوله کری/تالش

۲

بند انحرافی لوندویل/آستارا

۱۵

آببندان مایکل تره طول/تالش

۳

دریاچه سد لاستیکی گالش کلام/چمخاله

۱۶

آببندان مطالع سرا چلونصر/تالش

۴

آببندان پیرهرات/تالش

۱۷

آببندان نومندان لیسار/تالش

۵

دریاچه سد گله رود/امام زاده هاشم

۱۸

آب بندان سوستان/ لاهیجان

۶

دریاچه سد سنگر

۱۹

آب بندان چکور/ صومعه سرا

۷

آب بندان استل پشت/ ماشمیان رودبار

۲۰

آب بندان حسنعلی زاده/ لاهیجان

۸

آببندان مشهدی چراغ سل/اسطلخ جان رودبار

۲۱

دریاچه سد لاستیکی باغبانان/فومن

۹

آببندان کیاباد/رودبار

۲۲

دریاچه سد لاستیکی پهلوان بست/کومله

۱۰

آببندان کلایه/رودبار

۲۳

دریاچه سد لاستیکی دهنه سر/کیاشهر

۱۱

آببندان خلشکوه/رودبار

 

۱۲

آببندان تاختاپوری پلاسی/تالش

 

۱۳

دریاچه عروس /حلیمه جان رودبار