در راستای برنامه های تحولی قوه قضاییه صورت گرفت ؛

ایجاد صفحه رسمی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در اینستاگرام

در راستای برنامه های تحولی قوه قضاییه و آگاهی بخشی و اطلاع رسانی خدمات انجام شده در زندان ها ، صفحه رسمی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در اینستاگرام راه اندازی شد .

 به گزارش پایگاه خبری مخاطب روز ، صفحه رسمی این سازمان به آدرس :

ایجاد شده است . همچنین شماره تماسهای ۰۹۰۲۰۰۳۶۰۰۱ و ۰۲۱۲۴۵۸۹۱۱۸ و همچنین شماره پیامکی ۳۰۰۰۲۷۳۶ و سایت prisons.ir دیگر راههای ارتباطی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور هستند .

امید است اندیشمندان ، صاحب نظران و سایر اقشار دغدغه مند جامعه ، به منظور ارایه خدمات بهتر به زندانیان و خانواده های آنان ، این سازمان را همراهی کنند .