در سالجاری بیش از ۳۱۰۰ بانوی گیلانی به جرگه بیمه شدگان گروه زنان خانه دار تامین اجتماعی پیوستند

تعداد بیمه شدگان اصلی تحت پوشش تامین اجتماعی گیلان با رشد ۳/۳ درصد در سالجاری به بیش از ۴۳۷ هزار نفر افزایش یافت .

به گزارش پایگاه خبری مخاطب روز و به نقل از روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان ، این مجموعه با یک واحد ستادی ، ۲۸ شعبه اجرایی ، ۱۰ کارگزاری رسمی و ۷ واحد اقماری امر ارائه خدمات و تعهدات به بیش از ۱۴۰ هزار نفر مستمری بگیر و افزون بر ۴۳۷ هزار نفر بیمه شده اصلی که با احتساب افراد تبعی بالغ بر یک میلیون و دویست و هفتاد و هفت هزار نفر از جمعیت استان را دربر میگیرد را تحت پوشش خود دارد .

تعداد مستمری بگیران تحت پوشش درسالجاری با بیش از ۶۰۰۰ نفر افزایش و رشدی چهار و نیم درصدی از ۱۳۳۴۹۱ نفر در ابتدای سال به ۱۳۹۵۶۷ نفرلغایت آذرماه افزایش یافته است که بیانگر پیوستن ۶۰۰ تا ۷۰۰ نفر در هر ماه به این جرگه میباشد و پیش بینی میگردد این رقم تا پایان سال به ۱۴۲ هزار نفر افزایش یابد .
از این تعداد ۹۵۷۲۰ نفررا بازنشستگان تشکیل میدهند که در سالجاری از رشدی ۵ درصدی برخوردار بوده و ۳۶۸۰۱ نفر نیز در گروه بازماندگان قرار دارند که طی این مدت دارای ۳ و نه دهم درصد رشد بوده است .
از کارافتادگان با تعداد ۷۰۴۶ نفر نیز دیگر گروه مستمری بگیران را شامل میگردند .
بر اساس این گزارش ، تعداد بیمه شدگان اصلی تحت پوشش استان نیز با رشد ۳/۳ درصدی در سالجاری از ۴۲۳۵۱۴ نفر به ۴۳۷۵۹۳ نفر افزایش یافته است که بیمه شدگان اجباری در این بین با ۲ و هفت دهم درصد رشد از ۲۴۵۶۴۵ نفر به ۲۵۲۳۵۴ نفر و بیمه شدگان مشاغل آزاد با ۱۰ و یک دهم درصد رشد از ۷۰۰۹۶ نفر به ۷۷۱۹۹ نفر و بیمه شدگان گروه کارگران ساختمانی با ۱۲ و یک دهم درصد رشد از ۲۹۲۷۹ نفر به ۳۲۸۳۸ نفر افزایش ، بیشترین تغییرات را در این حوزه داشته اند .
جالب توجه اینکه بانوان بیمه شده در گروه زنان خانه دار ( در زیرگروه بیمه شدگان مشاغل آزاد ) با افزایش ۳۱۰۰ نفر و رشد ۱۰ و چهار دهم درصدی طی نه ماهه لغایت آذر سهم مهمی در این بخش داشته اند بگونه ای که تعداد افراد تحت پوشش در این حوزه از ۲۷۶۸۹ نفر در ابتدای سالجاری به ۳۰۵۸۲ نفر افزایش یافته است .  
تامین اجتماعی گیلان در حال حاضر بمنظور ارائه تعهدات بیمه ای به جامعه هدف ماهانه بطور متوسط بیش از ۳۵۰ میلیارد تومان انواع مستمری و افزون بر ۲۰ میلیارد تومان مقرری بیمه بیکاری و ۶ میلیارد تومان انواع غرامتها و کمک هزینه ها را پرداخت مینماید که این رقم با احتساب هزینه های بخش درمان بیش از ۴۵۰ میلیارد تومان در ماه می گردد .
در واقع تامین اجتماعی گیلان بدون کلنگ زنی یا بریدن روبان ، روزانه پروژه ای به ارزش ۱۵ میلیارد تومان در استان اجرا مینماید .