بندر انزلی، اولین شهر استان گیلان در” پروژه ملی شفا”

بندرانزلی به عنوان اولین شهرستان استان گیلان به جمع شهرهای نامزد دریافت نشان ملی شهر فعال ( پروژه ملی شفا) پیوست.

به گزارش پایگاه خبری مخاطب روز ، با پی گیری های احمد دنیامالی ، نماینده مردم شهرستان بندر انزلی در مجلس شورای اسلامی ، تفاهم نامه همکاری بین شهرداری این شهر و فدراسیون ورزشهای همگانی باحضور محمد رضا فروحی ، دبیر فدراسیون ورزشهای همگانی ، بدرالدین بدری ، شهردار بندر انزلی ، علیرضازهری ، رییس هیات ورزشهای گیلان امضا شد.

شایان ذکر است :بر اساس این تفاهم نامه، بندرانزلی به واسطه داشتن زیرساخت های لازم برای ورزش همگانی خصوصا در نوار ساحلی،نامزدی خود را برای دریافت نشان ملی شهر فعال اعلام کرد.

احمد دنیا مالی ، نماینده شهرستان بندر انزلی در مجلس شورای اسلامی ،درخصوص تفاهم نامه شهر فعال گفت:هدف از این تفاهم نامه، گسترش ورزش ونشاط درجامعه است.بطوریکه شهرها محل امن ورزشی برای پیاده روی ، دوچرخه سواری و ورزشهای همگانی باشند ومردم به ورزش و فعالیت جسمانی تشویق شده وباتوجه به بحران پاندمی کرونا دراین دوران ، ورزش نقش بسیار مهمی در ارتقا سلامت روح وروان افراد جامعه خواهد داشت.

وی گفت : همچنین نیاز است برای بسط ورزش در سطح شهرها ، محله محور عمل کنیم بصورتیکه برای ورزش کردن ، بدون نیاز وسیله نقیله و طی مسافت های طولانی درهمه محلات امکانات ورزشی دردسترس باشد.

درادامه محمد رضا فروحی ، دبیر فدراسیون ورزشهای همگانی درخصوص پروژه ملی شفا اظهار داشت:پروژه ملی شفا، درواقع به معنی شهرهای فعال ایران است که بواسطه این طرح ملی فدراسیون ورزشهای همگانی باهمکاری وزارت کشور و وزارت ورزش وجوانان باهمراهی مدیریت شهری ، قصد دارد زیرساخت های تسخیر شده شهری توسط خودروها ووسایل نقلیه را برای ورزش عموم مردم ایمن وقابل دسترسی کند.

وی گفت :هدف از طرح شهر فعال ، ارتقا مشارکت شهرستانها و بسط ورزشهای همگانی درسراسر کشور است.