شایسته گزینی کنید

دکتر سید محمد مهدی باکی هاشمی کد انتخاباتی ۲۱۵ از مدافعان سلامت در سنگر اورژانس، با رای شما شهروندان خوب در شورای شهر به عنوان مدافع مردم حضور می یابد.

 

به گزارش پایگاه خبری مخاطب روز ، رعایت پروتکل های بهداشتی در بحبوحه تبلیغات ،نشست ها ،مراودات اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی دراین ایام بویژه روزهای پایانی تبلیغات انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و ششمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا از نان شب هم واجب تر است
کووید ۱۹این ویروس منحوس از کوچکترین غفلت ها موج آفرینی میکند .
در روزهای اخیر بخشی از تلاش های جان برکفان مدافعان سلامت در طی ۱۵ ماه اخیر در اورژانس ۱۱۵،بیمارستانهاو دیگر مراکز بهداشتی و درمانی را برای دوستان واگویه کردم‌وایثارگری های آنان را برشمردم واز شهدای کادر پزشکی ،پرستاری و… خاطرات شهدای مدافعان سلامت مرور کردم.

دکتر سید محمد مهدی باکی هاشمی می گوید : در چنین شرایطی برای اخذ چند رای بیشتر هرگز به خودم اجازه ندادم ونمی دهم که همه رشته های مدافعان سلامت را پنبه کنم وسلامت مردم را به خطر بیندازم .
وی تاکید کرد: اما حسب وظیفه حضور گسترده در انتخابات را با رعایت پروتکل های بهداشتی حیاتی می دانم واز مردم خوب می خواهم براساس شناخت خود برای ۱۱کرسی پارلمان شهری شایسته گزینی کنند وکد ۲۱۵ از خدمتگزاران خود در اورژانس ۱۱۵ به عنوان یکی از مدافعان سلامت رای دهند.

دکتر سید محمد مهدی باکی هاشمی
کد انتخاباتی ۲۱۵