پیام های آموزشی پیشگیری از اعتیاد (۱)

“یاریگران زندگی – مشارکت اجتماعی – پیشگیری از اعتیاد»

برای پیشگیری از مصرف مواد مخدر که با محوریت شعار سال ۱۴۰۰ «یاریگران زندگی- مشارکت اجتماعی- پیشگیری از اعتیاد» می باشد از آلوده شدن خود و فرزندان مان به این معضل خانمان سوز به پیام های زیر توجه نماییم.

به گزارش پایگاه خبری مخاطب روز ، شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گیلان در هفته پیشگیری از مصرف مواد مخدر و مبارزه با آن شعار و پیامهایی را که خانواده ها باید به آن توجه و اهتمام داشته باشند صادر کرد که در زیر به آن اشاره شده است.

 ابتدا گوش کن؛ گوش دادن به کودکان و نوجوانان، اولین گام برای کمک به آن‏ها جهت رشد سالم و ایمن آن‏ها در برابر آسیب های  اجتماعی  است.

 نوجوان عزیز: در صورت هر گونه تعارف برای مصرف مواد مخدر و روان گردان‏ها با قاطعیت بگو  “نه” مصرف نمی کنم.

 نوجوان عزیز: مصرف مواد مخدر و روان‏گردانها را حتی یک بار هم تجربه نکن!

 فرزندان خانواده‏های مستبد، بی‏ تفاوت، گسسته و پریشان در لب پرتگاه آسیب های اجتماعی هستند.

 والدین گرامی: سبک‏های فرزندپروری سهل گیرانه و سخت گیرانه در فضای خانواده، در گرایش فرزندان به مصرف مواد موثر می‏باشند.