گزارش تصویری واکسیناسیون فرهنگیان و کارمندان آموزش و پرورش _ گیلان (بندر انزلی )

در راستای اجرای طرح واکسیناسیون کووید ۱۹ ، فرهنگیان و کارمندان آموزش و پرورش بندر انزلی در استان گیلان واکسینه شدند .

عکاس : علی سمرقندی