دنیا مالی در بازدید از بیمارستان شهید بهشتی انزلی:

اورژانس بخش حیاتی بیمارستان است

نماینده مردم انزلی در مجلس با بیان اینکه اورژانس بخش حیاتی بیمارستان است، گفت: بیمارستان شهیدبهشتی انزلی در بخش هایی شرایط مطلوبی ندارد.

به گزارش پایگاه خبری مخاطب روز ، احمد دنیامالی با اشاره بر لزوم بهبود شرایط بیمارستان گفت: بیمارستان شهیدبهشتی انزلی در بخش هایی شرایط مطلوبی ندارد، باید وضعیت سقف بیمارستان را بهبود ببخشیم و باید مصوب شود تا سربندی جدید و شیب دار برای این امر محقق شود.

نماینده مردم انزلی  در  مجلس شورای اسلامی در بازدید از بیمارستان شهید بهشتی انزلی با اشاره بر ساخت یک مجموعه با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی آن محیط افزود: در زمان ساخت این مجموعه جدید خیلی به نکات اساسی که پیرو شرایط محیطی یک شهر وجود دارد توجه نشده منتهی شرایط اقلیمی و معماری هر منطقه ممکن است بسیار تاثیر گذار باشد.

وی در ادامه با تاکید بر عبور از فرسودگی ها و همچنین شرایط راحتی پزشکان و پرسنل مطرح کرد: برای پزشکان و پرسنلی که در بخش های مهم و حیاتی بیمارستان مکانی برای استراحت و حضور آنها پیشبینی شده که تاکنون در بیمارستان انزلی وجود نداشته است و همچنین باید از فرسودگی ها جلوگیری کنیم زیرا به چالشی تبدیل شده که مرتب با آن مواجه ایم، به طوری که با اندازه گیری دوستان در یک روز بارانی اینجا بیش از سی نقطه مشکل رطوبت و نفوذ آب داشته است. 

دنیامالی اورژانس را بخش حیاتی و پیک یک بیمارستان خواند و گفت؛ خواهشمندم یک برنامه از وضع موجود و پیشنهاداتی که وجود دارد توسط مشاور این امر اصلاح  و تامین شود که برای مطالبه از منابع بالاتر و وزرا سهولت بیشتری داشته باشد زیرا مسائل  بخش اورژانس بسیاری حیاتی است و به دلیل کمبود هایی که در این حوزه داریم باید آن را حیاتی بدانیم  بنابراین  خواهشمندم برداشتی از وضع موجود داشته باشید و مواردی که به توسعه خواهد انجامید را ذکر کنید خصوصاً بخش اورژانس که نیازمند بررسی و اصلاح می باشد که در کنار موارد دیگر دیده شود. 

نماینده مردم انزلی در پایان بازدید خود تامین تجهیزات را امری مهم در راستای ارتقا بیمارستان دانست و افزود؛  بخش دیگری که برای بنده قابل توجه می باشد تجهیزاتی است که باید برای تامین آنها پیگیری شود که ما از الان با طی کردن پروسه‌ای تلاش می کنیم تا با آمادگی بخش جدید بیمارستان تجهیزات مورد نیاز هم تامین و در بخش های مربوطه وجود داشته باشد./خانه ملت