افتتاح نخستین مرکز فنی و پشتیبانی سینمایی شمال کشور

با حضور چنگیز جلیلوند دوبلور مطرح کشور ، نخستین مرکز فنی و پشتیبانی سینمایی شمال کشور ( موسسه اکسون ) در رشت افتتاح شد .

عکس از : تارا مرادی