شایعه پراکنی در خصوص سن کاندیدای مطرح نمایندگی مجلس در فومن

در حوزه انتخابیه شفت و فومن، طرفداران یکی از کاندیداهای قدیمی این روزها سعی در تشویش اذهان عمومی دارند.

 این طرفداران بی اطلاع برای اینکه بتوانند نظر طرفداران پر و پا قرص حاج ناصر عاشوری را به سمت خود جلب نمایند اقدام به ایجاد شایعه و دروغ در بین مردم نموده اند،

آنها در فضای مجازی و عمومی شایعه نموده اند که حاج ناصر عاشوری که از چهره های محبوب و کاردان و شایسته مردم که در کارنامه خود نمایندگی سه دوره مردم شفت و فومن در مجلس شورای اسلامی را دارد بدلیل بالا بودن سن دیگر نمی تواند در مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کند.

بایدعنوان کرد که ناصر عاشوری قلعه رودخانی متولد ۲ دی ۱۳۳۷ یا به عبارتی ۶۱ سال سن دارد و ۱۴ سال دیگر و سه دوره توان حضور در مجلس شورای اسلامی دارد.

شایعه کنندگان چون محبوبیت حاج ناصر عاشوری را می بینند سعی دارند که با نشان دادن سن و اعلام این موضوع که نامبرده توان حضور در مجلس را ندارد مردم را از عاشوری ناامید کنند.