انتصاب سرپرست هیئت اسکواش شهرستان رشت

طی حکمی از سوی رییس هیات اسکواش استان گیلان ، محمد رسول محمدپور به عنوان رییس هیات اسکواش شهرستان رشت منصوب شد .

به گزارش پایگاه خبری مخاطب روز ، با پیشنهاد رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان رشت و حکم “محمد رضا فرمند” رییس هیئت اسکواش استان گیلان “محمد رسول محمدپور “به عنوان سرپرست هیئت اسکواش رشت منصوب گردید.